Λογότυπο Be My Hero

Category
Εταιρική Ταυτότητα

Το Be My Hero είναι μια κίνηση πολιτών που επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει άτομα 18 – 45 ετών, ώστε να γίνουν εθελοντές δότες του μυελού των οστών. Η διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης είναι ανώδυνη, γρήγορη και πάνω από όλα απλή. Πάνω σε αυτά τα θεμέλια στηρίχθηκε και ο σχεδιασμός του λογοτύπου και επιλέχθηκε ένα «γρήγορο» χρώμα, άμεσα αντιληπτό από το μάτι και απλές στρογγυλές γραματοσειρές σε μαύρο χρώμα ώστε να φέρνει τη μέγιστη δυνατή αντίθεση.

Το λογότυπο συνοδεύτηκε από ένα εγχειρίδιο χρήσης (μερικές από τις σελίδες του παρουσιάζονται εδώ) που περιέγραφε τα εξής:

• Tον Σκοπό, την Περιγραφή και τις Βασικές αρχές σχεδιασμού
• Την Βασική Eπίσημη μορφή και την  Εναλλακτική μορφή
• Την Ορθή Χρήση και την  Λανθασμένη Χρήση Λογοτύπου
• Την Βασική Παλέτα Χρωμάτων και την Ορθή Χρήση της
• Βασικές περιγραφές των μορφών που παραδίδεται το Λογότυπο

Το λογότυπο παραδόθηκε σε ηλεκτρονικά στις ακόλουθες μορφές: .eps, .pdf, .ai.jpeg.png.gif